Mapa Wysp Alandzkich

położenie, ludność | klimat, pogoda | turystyczny niezbędnik | dojazd z Polski | adresy, telefony | mapy | zdjęcia | Mariehamn | główna wyspa | archipelag | Alandy na rowerze | webcam

Pobierz tekst całego przewodnika w formacie PDF, stan na 7.4.2009  (33 strony, 1,32 MB)        Acrobat Reader Pobierz program do odczytu plików pdf

Wyspy Alandzkie, Alandy (szw. Åland, Ålandsöarna, fiń. Ahvenanmaa, ang. The Aland Islands, niem. Die Alandinseln, fr. îles d'Aland, wł. Isole Aland), to archipelag składający się z ponad 6 500 wysp i wysepek położonych na Morzu Bałtyckim, u wejścia do Zatoki Botnickiej, wokół 60° szerokości geograficznej północnej i 20° długości wschodniej.

Stolicą Wysp Alandzkich jest Mariehamn (fiń. Maarianhamina). Miasto leży 590 km na północ od przylądka Rozewie, 870 km od Warszawy, nieco powyżej Sztokholmu i niemal dokładnie na szerokości geograficznej Helsinek, mniej więcej w połowie drogi morskiej ze Sztokholmu do Turku. Wszystkich wysp i wysepek jest dużo więcej - mówi się nawet o stu tysiącach, ale owe sześć i pół tysiąca mają swoje nazwy. Zamieszkałych jest już tylko około 30 i to często jedynie w sezonie letnim.

Najdalej wysunięte punkty obszaru archipelagu to na północy Storklyndan, Brändö 60°39,3N, na południu Bogskär, Kökar 59°30,2N, na wschodzie Skataskär, Kökar 21°19,6E, na zachodzie Märket, Hammarland 19°8,2E.

Orientacyjne odległości w linii prostej z Mariehamn

do miejsca

km

azymut

do miejsca

km

azymut

do miejsca

km

azymut

Kapellskär

62

233

Kopenhaga

654

225

Paryż

1686

230

Sztokholm

132

233

Rovaniemi

780

19

Rzym

2082

198

Turku

136

67

Warszawa

870

174

Reykjavik

2184

300

Nynäshamn

170

223

Berlin

926

209

Lisbona

3120

234

Helsinki

276

85

Kraków

1108

182

Biegun Płn.

3334

0

Visby

286

201

Moskwa

1136

106

Tokio

8034

47

Oslo

514

273

Londyn

1563

242

Hong Kong

8100

74

Gdańsk

640

188

Zurich

1590

213

Rio de Janeiro

10830

237

Mapa Wysp AlandzkichPowierzchnia całego archipelagu wynosi 13 324 km², z czego 11 820 km² (88,7%) stanowi woda. Powierzchnia lądowa wynosi 1 552 km² (11,3%), a 58% jej powierzchni stanowią lasy. Główna wyspa, Fasta Åland, mierzy zgrubsza 50x45 km. Mieści się tu aż 912 km dróg, w tym 683 km utwardzonych, a także 38 mostów. Najwyższym wzniesieniem jest Orrdalsklint, 128,8 m npm. Zobacz zdjęcie z widokiem ze szczytu. 

1.1.2014 Alandy zamieszkiwało 28 666 osób, a jedyne miasto, Mariehamn, 11 393. Gęstość zaludnienia wynosi 18 mieszkańców na 1 km² powierzchni lądowej. 66% to rdzenni Alandczycy, 19% przybysze z Finlandii, 7% ze Szwecji. 6% mieszkańców legitymuje się innym obywatelstwem niż fińskie. 89,4% posługuje się językiem szwedzkim (1.1.2012), 82% jest wyznania luterańskiego i tylko 0,1% to katolicy. Na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet. 19% to osoby powyżej 65 lat. Średnia długość życia wynosi 84 lata dla kobiet i 80 lat dla mężczyzn. Najpopularniejsze nazwiska to: Karlsson - 1254 osoby, Eriksson - 1003, Mattson - 788, Jansson - 773, Johansson - 599 i Andersson - 536.

Flaga Wysp AlandzkichRys historyczny   Wyspy Alandzkie to terytorium rdzennie szwedzkie, formalnie jednak w granicach administracyjnych Finlandii. Szwecja utraciła Alandy w wojnie z Rosją 1808-1809. Podczas wojny krymskiej 1953-1856 wojska francuskie i angielskie zajęły umocnienia w Bomarsund, zmuszając Rosję do kapitulacji. W 1856 podpisano traktat pokojowy w Paryżu, ustanawiając jednocześnie Wyspy Alandzkie strefą zdemilitaryzowaną i zobowiązując Rosję do nieagresji w przyszłości. 6 grudnia 1917 Wyspy weszły w skład niepodległej Finlandii, wbrew protestom i petycjom mieszkańców. W 1921 w Genewie Liga Narodów zadecydowała o pozostawieniu Alandów w granicach Finlandii, przyznając im jednak znaczną autonomię. Jej prawa zapisane są w Akcie Autonomii Wysp Alandzkich, który w obecnej formie obowiązuje od 1993 roku. Określa on m.in. kompetencje alandzkiego parlamentu.

Traktat Paryski z 1856 o demilitaryzacji Alandów został po raz pierwszy złamany przez Rosję w 1914, która wbrew jego postanowieniom przystąpiła do budowy obiektów wojskowych w związku z wybuchem I wojny światowej. Na początku 1918, miesiąc po odzyskaniu przez Finlandię niepodległości, miała tu miejsce brutalna wojna domowa pomiędzy komunistami ("czerwoni") a nacjonalistami ("biali"), wygrana przez tych drugich.

Godlo Wysp AlandzkichKonwencja Alandzka  Wobec przypadków naruszeń postanowień Traktatu Paryskiego, w 1921 potwierdzony on został tzw. Konwencją Alandzką (Ålandskonventionen), podpisaną przez przedstawicieli Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Islandii, Włoch, Łotwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec. Konwencja określiła, że na terytorium wyznaczonym granicą zewnętrzną przez 17 punktów współrzędnych geograficznych [mapa 1] nie ma prawa przebywać ani poruszać się żaden obiekt wojskowy lądowy, morski ani powietrzny. Zabroniona jest też produkcja, import, eksport lub tranzyt broni i innych materiałów o podobnym charakterze oraz transport sił zbrojnych i sprzętu wojskowego przez to terytorium. Faktyczną strefę zdemilitaryzowaną stanowi odległość trzech mil morskich od jakiegokolwiek lądu (choćby najmniejszej wysepki) w ramach obszaru określonego granicą zewnętrzną [mapa 2]. Mapa pochodzi z roku 1938 i jest jedyną zachowaną mapą przedstawiającą granice strefy zdemilitaryzowanej Alandów. W latach 30-tych, wobec wzrostu napięcia międzynarodowego i groźby wybuchu nowej wojny, Szwecja i Finlandia planowały wspólną budowę obiektów wojskowych na Alandach (tzw. Stockholmsplanen). Nie pomagały masowe protesty i demonstracje mieszkańców. Dopiero zapewnienie Rosji o zaniechaniu prowadzenia działań wojennych na Wyspach powstrzymały te plany. Podczas II wojny światowej Finlandia złamała postanowienia Konwencji, wznosząc na Alandach umocnienia obronne. Działania wojenne były tu prowadzone zarówno przeciw Rosji jak i Niemcom. Po wojnie wszystkie obiekty wojskowe zostały zniszczone.

Wyspy pokoju  Alandy nazywane są Wyspami Pokoju (Fredens öar). Obowiązuje tu zakaz przeprowadzania jakichkolwiek ćwiczeń militarnych, przelotu samolotów wojskowych i wpływania na wody wewnętrzne jednostek floty wojennej. Mieszkańcy tu urodzeni lub przybyli przed 12. rokiem życia zwolnieni są z obowiązku służby wojskowej.

Parlament (lagtinget) składa się z 30 członków, wybieranych na czteroletnie kadencje i zgrupowanych po wyborach 21.10.2007 w sześciu partiach politycznych: liberalna (Lib) - 10 członków, centrum (C) - 8, niezależna (OB) - 4, socjaldemokratyczna (Soc) - 3, konserwatywna (FS) - 3 oraz Przyszłość Alandów (ÅF) - 2. Parlament oprócz prac ustawodawczych uchwala także budżet oraz wybiera rząd.

Siedziba parlamentuRząd (landskapsregering) składa się z sześciu ministrów, których reprezentuje premier (lantråd). Jest nim aktualnie Camilla Gunell, wybrana w 2011. Alandy posiadają jedno miejsce w fińskim parlamencie, które zajmuje riksdagsman Elisabeth Nauclér, natomiast reprezentantem rządu fińskiego na Alandach jest landshövding Peter Lindbäck. Wyspy są od 1957 członkiem Rady Nordyckiej, a od 1984 członkiem Nordyckiej Rady Ministrów.

Podział kompetencji  Wyspy Alandzkie posiadają autonomię w zarządzaniu następującymi dziedzinami administracji państwowej: oświata, kultura, ochrona zabytków, opieka zdrowotna, ochrona środowiska, transport, komunikacja, policja, poczta, prasa, radio i telewizja. Dziedziny zarządzane centralnie przez państwo fińskie to: polityka zagraniczna, prawo i sądownictwo, handel i finanse. Podatki odprowadzane są do państwowego urzędu skarbowego w Helsinkach, natomiast dotacje rządu fińskiego dla Wysp Alandzkich wynoszą 0,48% dochodu narodowego, proporcjonalnie do liczby ludności zamieszkującej archipelag. W sprawach umów międzynarodowych dotyczących Wysp Alandzkich potrzebna jest zgoda ich przedstawicieli (co miało miejsce m.in. przed przystąpieniem Finlandii do Unii Europejskiej). Podobnie prawa autonomii Wysp Alandzkich nie mogą być jednostronnie zmieniane lub weryfikowane przez parlament fiński bez porozumienia z samorządem alandzkim.

Język   Językiem urzędowym jest szwedzki, którym posługuje się 90,2% mieszkańców. Napisy i szyldy w miejscach publicznych są wyłącznie szwedzkojęzyczne, podobnie wszelka korespondencja urzędowa od władz w Helsinkach prowadzona musi być w języku szwedzkim. Towary zawierające jedynie fiński tekst na opakowaniach lub instrukcje obsługi mogą nie być dopuszczone do sprzedaży.

Wyróznik pocztowyFlaga, godło, znaczki pocztowe  Alandy szczycą się od 1954 własną flagą. Jest to szwedzki żółty krzyż na niebieskim tle z wpisanym w nim drugim, mniejszym, w kolorze czerwonym. Proporcje flagi to 26:17, w szerokości 16:3:4:3:26, w wysokości 12:3:4:3:12. Kolory na fladze określa międzynarodowy system oznaczania kolorów NCS (Natural Color System) według następujących wartości: niebieski S2565-R80B, żółty S0570-Y10R i czerwony S1085-Y90R. Zobacz prawidłowe kolory na fladze. Flaga wywieszana jest oficjalnie kilkanaście razy w roku, w tych samych dniach co w Finlandii. Ponadto 30 marca (Dzień Demilitaryzacji Alandów), w ostatnią

niedzielę kwietnia (Dzień Flagi Alandzkiej) oraz 9 czerwca (Dzień Autonomii), na pamiątkę pierwszego posiedzenia rządu 9 czerwca 1922. 

Godło Wysp Alandzkich przedstawia złotego jelenia na niebieskim tle, które to kolory symbolizują alandzki oficjalny kwiat gullvivan.

Ciekawostką i powodem do dumy Alandczyków są również własne znaczki pocztowe (od 1984), cenne w światowym środowisku filatelistów. Co roku poczta alandzka wydaje 10-15 nowych znaczków. Wyróżnik pocztowy Wysp Alandzkich to AX.

Prawo do czynnego udziału w wyborach lokalnych oraz prawo zakupu nieruchomości przysługuje wyłącznie urodzonym na Wyspach oraz zamieszkałym tu nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat. W razie opuszczenia tego obszaru na dłużej niż pięć lat traci się te prawa.

Alandy a Unia Europejska   Alandy są od 1.1.1995 członkiem Unii Europejskiej. Za przystąpieniem do niej głosowało 20.11.1994 w referendum 74% obywateli (w pozostałej Finlandii 52%). W przeciwieństwie do Finlandii i Szwecji, Wyspy Alandzkie nie podlegają ustaleniom Unii w zakresie prawa podatkowego. Podczas negocjacji integracyjnych Unii z Finlandią Alandy zagwarantowały sobie pełną niezależność od unijnej polityki celnej i podatkowej. Bezcłowy handel stanowi jedno z głównych źródeł dochodów mieszkańców Wysp. Ustalenia Komisji Europejskiej umożliwiły więc m.in. dalsze utrzymywanie sklepów wolnocłowych na promach zawijających na archipelag. Z drugiej jednak strony te same przepisy utrudniają import wielu towarów i artykułów codziennego użytku z powodu uciążliwej biurokracji celnej, co w konsekwencji rzutuje na poziom cen. Po przystąpieniu Polski i krajów bałtyckich do Unii Europejskiej, Wyspy Alandzkie pozostały ostatnią oazą wolnocłową na obszarze unijnym w tej części Europy.

Przeczytaj też  artykuł Rzeczpospolitej z 21.10.2003 "Czy malutkie wyspy odłączą się od Finlandii" na temat wizji przyszłości Wysp Alandzkich.

Placówki konsularne   W Mariehamn znajdują się konsulaty lub konsulaty honorowe Danii, Francji, Islandii, Łotwy, Holandii, Norwegii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Węgier.Wyróznik na pojazdach

Tablice rejestracyjne   Pojazdy zarejestrowane na Wyspach Alandzkich wyposażone są w tablice rejestracyjne różniące się wyglądem od tablic pojazdów w pozostałej Finlandii. W lewym górnym rogu białej, obramowanej niebieską linią tablicy o wymiarach 390x130 mm lub 335x130 mm wybite są litery CBY (od firmy Cainby produkującej tablice) oraz  Samochód rzadowy ÅL1numer tygodnia i rok jej produkcji. W tym samym rzędzie widnieje godło, wyraz ÅLAND i flaga Wysp Alandzkich, poniżej zaś numer rejestracyjny składający się z kombinacji liter i cyfr w kolorze niebieskim. Wyróżnik literowy stanowią dwie litery ÅL lub trzy litery ÅLA, ÅLB, ÅLC itd., po których następuje jedna, dwie lub trzy cyfry. Numer ÅL 1 należy do jednego z samochodów rządowych. Od 2013 wprowadzana jest nowa seria ÅL z pięcioma cyframi. Występują również tablice indywidualne, na których zamiast numeru widnieją wyrazy wybrane przez właściciela pojazdu. W tym przypadku zasadniczy numer rejestracyjny wybity jest w prawym górnym rogu tablicy.

Tablica rejestracyjna

Tablica rejestracyjna

Zdjęcia: flaga i godło Wysp Alandzkich, budynek parlamentu i rządu wzniesiony w 1978, wyróżnik pocztowy AX, alandzkie znaczki pocztowe, charakterystyczny znak drogowy, samochód rządowy ÅLAND 1, tablice rejestracyjne i wyróżnik regionu na pojazdach.

 

Strona glówna PL