Galeria zdjec z Wysp Alandzkich

Hammarland Sälskär  60.40N, 019.60E

MapkaSälskär (wym. selszer) to grupa ma³ych wysepek (Sälskär, Norra Sälskär, Stenhällen, Blänkan i Långhållet) po³o¿onych 6 mil morskich na pn-zachód od Isaksö-Hällö w gminie Geta. 36-metrowa latarnia morska z 1868, druga co do wielko¶ci na Wyspach Alandzkich po Lågskär. Zbudowana z ceg³y, osadzona na granitowym cokole i pomalowana na bia³o. Zautomatyzowana od 1949. Na szczyt prowadz± 164 schody. ¯arówka latarni, zasilana z baterii s³onecznych, daje jasno-niebieskie ¶wiat³o widoczne na 12 mil. Piêkne widoki, nieska¿ona przyroda, raj dla ogromnej ilo¶ci ptactwa. Na Norra Sälskär najwiêksza na Ba³tyku kolonia alki krzywonosej (Alca torda) licz±ca ok. 5.000 par. Z ro¶lin wystêpuje tu m.in. malina moroszka (Rubus chamaemorus). Na stronie zdjêcia z wycieczki m/s Silvana 19 lipca 2006.

Bild 02 Bild 03 Bild 04 Bild 05 Bild 06 Bild 07 Bild 08 Bild 09
Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Bild 14 Bild 15 Bild 16 Bild 17
Bild 18 Bild 19 Bild 20 Bild 21 Bild 22 Bild 23 Bild 24 Bild 25
Bild 26 Bild 27 Bild 28 Bild 29 Bild 30 Bild 31 Bild 32 Bild 33
Bild 34 Bild 35 Bild 36 Bild 37 Bild 38 Bild 39 Bild 40 Bild 41

Copyright © 2006 Henryk Gwardak

Lågskär

Geta

Märket

Kobba Klintar

Signilskär

Sälskär

Rannöarna

przewodnik

start