Avståndsräknare mellan 55 valda platser på Åland och i närområdet

Du kan även skriva in egna värden för att beräkna avstånd mellan valfria platser på jorden

OBS! decimaler istället för minuter (30'=0.50)

. latitud (N, S) longitud (W, E)
från .
 till .

.

Värdena anger fågelvägen!

.

avståndet är

km

.

.

avståndet är

sjömil

Ålands karta