Strony kolejowe

05/18

ZASADY NUMERACJI POCIĄGÓW PASAŻERSKICH DALEKOBIEŻNYCH NA PKP

Poniższe zasady odnoszą się głównie do pociągów pospiesznych, expressowych i InterCity. Numeracja pociągów osobowych może odbiegać od tych reguł. Okręgi komunikacyjne odpowiadają w zasadzie byłym dyrekcjom okręgowym kolei państwowych (patrz komentarz i mapa poniżej). Dwie ostatnie cyfry numerów oznaczają: 00-19 pociągi pospieszne i expressowe (przy numerach czterocyfrowych 00-09 InterCity), 20-49 pociągi osobowe, 50-59 towarowo-osobowe, 60-69 pospieszne towarowe, 70-79 zbiorowe, 80-99 pozostałe towarowe.

.
NUMERY CZTEROCYFROWE

Dwie pierwsze cyfry oznaczają Zakłady Infrastruktury Kolejowej (Zakłady Linii Kolejowych) odpowiednio wyjazdu i przyjazdu pociągu:

Trzecia cyfra

Czwarta cyfra

1  Warszawa, Łódź, Białystok, Siedlce

0 - poc. IC

1 - poc. Ex

gdy nieparzysta:

pociąg jedzie torem szlakowym nr 1, przy wzrastającym kilometrażu

2  Lublin, Kielce

3  Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz

4  Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry, Częstochowa

5  Gdańsk, Olsztyn, Toruń

2 lub 3-

poc. osob.

gdy parzysta:

pociąg jedzie torem szlakowym nr 2, przy malejącym kilometrażu

6  Wrocław, Opole

7  Poznań, Zielona Góra, Ostrów Wlkp.

8  Szczecin, Koszalin, Gorzów Wlkp.

Przykłady:

1301

Poc. IC 'Kościuszko' Warszawa Wsch.-Kraków, z okręgu Warszawa (1) do okręgu Kraków (3), InterCity (0), jadący po torze nieparzystym (1).

4102

Poc. IC 'Górnik' Gliwice-Warszawa Wsch.,  wyjeżdża z okręgu 4, kończy bieg w okręgu 1, InterCity (0), jadący po torze parzystym (4). 

5310

Poc. Ex 'Małopolska' Gdynia Gł.-Przemyśl, z okręgu 5 (Gdynia) do okręgu 3 (Rzeszów), trzecia cyfra 1 (poc. expressowy), czwarta cyfra 0 (tor parzysty). Od Warszawy Zach. pociąg zmienia numer na 5311.

3711

Poc. Ex 'Wielkopolanin' Kraków Gł.-Poznań Gł., z okręgu 3 do 7, expressowy, tor nieparzysty.

7520

Poc. osob. Poznań Gł.-Toruń Gł. Pierwsza cyfra 7 - Poznań, druga 5 - Toruń (w okręgu Gdańsk), trzecia cyfra 2 - pociąg osobowy, czwarta 0 - tor parzysty. Od st. Poznań Wschód zmiana numeru na 7521.

.
NUMERY PIĘCIOCYFROWE

Dwie pierwsze cyfry oznaczają Zakłady Infrastruktury Kolejowej (Zakłady Linii Kolejowych) odpowiednio wyjazdu i przyjazdu pociągu (dla pociągów międzynarodowych są to stacje graniczne):

Trzecia cyfra

Czwarta cyfra

Piąta cyfra 

1  Warszawa, Łódź, Białystok, Siedlce

0  międzynarodowe stałe

0 lub 1 -

pociągi pospieszne

gdy nieparzysta:

pociąg jedzie torem szlakowym nr 1, przy wzrastającym kilometrażu

1  krajowe dzienne stałe

2  Lublin, Kielce

2  krajowe nocne stałe

3  Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz

3  międzynarodowe sezonowe

2, 3 lub 4 -

pociągi osobowe

4  Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry, Częstochowa

4  krajowe sezonowe i na zarządzenie

5  Gdańsk, Olsztyn, Toruń

5  krajowe nocne

gdy parzysta:

pociąg jedzie torem szlakowym nr 2, przy malejącym kilometrażu

6  kolonijne

6  Wrocław, Opole

5 -

pociągi towarowo- osobowe

7  pociągi zestawione z wagonów sypialnych, kuszetek i platform samochodowych

7  Poznań, Zielona Góra, Ostrów Wlkp.

8  pocztowo-bagażowe

8  Szczecin, Koszalin, Gorzów Wlkp.

9  służbowe

Przykłady:

17009

Poc. posp. EN 'Jan Kiepura' Warszawa Wsch.-Köln Hbf. Pociąg międzynarodowy stałego kursowania. 

85102

Poc. posp. 'Gryf' Szczecin Gł.-Olsztyn Gł. z okręgu 8 do okręgu 5. Pociąg pospieszny dzienny stały.

75104

Poc. posp. 'Mieszko' Poznań Gł.-Gdynia Gł. stałego kursowania. Od st. Poznań Wschód nr 75105.

38202

Poc. posp. Kraków Pł.-Kołobrzeg. Pociąg pospieszny stałego kursowania, nocny (trzecia cyfra 2). Od st. Warszawa Zach. zmiana numeru poc. na 38203.

87224

Poc. osob. Szczecin Gł.-Zielona Góra (czwarta cyfra 2), tor parzysty (0).

15411

Poc. Ex 'Jantar' Warszawa Zach.-Hel, sezonowy (trzecia cyfra 4), kursuje 25.6-31.8.2005.

48513

Poc. posp. Częstochowa-Słupsk, kursuje 13.8.2005 (trzecia cyfra 5).

53700

Poc. posp. 'Nocny Express' Gdynia Gł.-Zakopane, sezonowy, zestawiony z wagonów sypialnych i kuszetek (trzecia cyfra 7). Od st. Warszawa Zach. zmiana numeru poc. na 53701.

.

Linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SAMapa polskiej sieci kolejowej

Kliknij na nazwy miejscowości (Zakłady Linii Kolejowych), aby zobaczyć szczegółową mapę sieci.

nr 1 - Warszawa (Warszawa, Siedlce, Białystok, Łódź)

nr 2 - Lublin (Lublin, Skarżysko-Kamienna, Kielce)

nr 3 - Kraków (Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz)

nr 4 - Katowice (Katowice, Gliwice, Częstochowa, Tarnowskie Góry)

nr 5 - Gdańsk (Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń)

nr 6 - Wrocław (Wrocław, Opole, Wałbrzych)

nr 7 - Poznań (Poznań, Ostrów Wlkp., Zielona Góra)

nr 8 - Szczecin (Szczecin, Koszalin, Gorzów Wlkp.)

Pociągi lokalne kursujące wewnątrz obszarów mogą mieć numery dwu-, trzy-, cztero- i pięciocyfrowe; dwie pierwsze cyfry są takie same lub druga jest zerem.

Pociągi zmieniają numery na granicy kierunków parzysty/ nieparzysty, np. wszystkie pociągi na szlaku Kraków-Katowice zmieniają numer w Jaworznie Szczakowej, niezależnie od ich relacji. Jest więc np. pociąg nr 3428/3429 rel. Kraków-Katowice i poc. posp. Światowid, który na odcinku Przemyśl-Jaworzno Szczakowa ma nr 38102, a dalej do Szczecina 38103. Poc. posp. Podlasiak z Białegostoku do Szczecina na odcinku Białystok-Korsze ma nr 18205, Korsze-Malbork 18204 i ponownie 18205 na Malbork-Szczecin.

Numery pociągów wymawia się następująco: 1300 - "jeden trzy zero zero" lub "trzynaście zero zero" albo "jeden trzy dwa zera", 15102 - "jeden pięć sto dwa" lub "piętnaście sto dwa", 68201 - "sześć osiem dwieście jeden", 82700 - "osiem dwa siedemset".


SYGNAŁY SEMAFORÓW ŚWIETLNYCH

Fragment "E1 Instrukcja sygnalizacji na PKP". Warszawa 1998 (214 Kb)

Sygnaly semaforów swietlnych

SŁUŻBOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW

Przykład SRJP na odcinku Szczecin-Poznań dla pociągu 83410 Barbakan (215 Kb)

Objaśnienia skrótów:

R2 - posterunek ruchu wyposażony w radiotelefon, pracujący na kanale 2; znak ten umieszcza się przy nazwie stacji początkowej, zmianie strony, przy stacji końcowej i przy zmianie kanału radiowego

R307 - stacja wydaje komputerowy wydruk rozkazu szczególnego R-307, odjazd pod warunkiem otrzymania tego wydruku

RT - posterunek ruchu, na którym zainstalowany jest rejestrator rozmów przez radiotelefon

M - kierowanie pracą manewrową należy do obowiązków ustawiacza

OT - posterunek rewizji technicznej wagonów

Rd1 - zezwoleniem na wyjazd pociągu, oprócz podania sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym jest podanie sygnału "Nakaz jazdy" lub zezwolenie za pomocą urządzeń łączności względnie ustnie - dotyczy pociągów z postojem i pociągów rozpoczynających bieg

H - przed semaforem danego posterunku ruchu zainstalowane są urządzenia SHP

PP - blokada półsamoczynna przystosowana do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po każdym torze szlaku dwutorowego

S - szlak wyposażony w blokadę samoczynną jednokierunkową

SS - szlak wyposażony w blokadę samoczynną przystosowaną do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po każdym torze szlaku dwutorowego

USZ - urządzenia zdalnego sterowania

TL - posterunek ruchu, na którym należy dzienny sygnał końca pociągu zastąpić nocnym sygnałem z uwagi na tunel, przez który pociąg będzie przejeżdżał

L - sprzęganie i rozprzęganie lokomotywy przy pociągu należy do obowiązków drużyny lokomotywowej

U12 - przed wyprawieniem pociągu do następnej stacji należy dokonać uproszczonej próby hamulców (liczba oznacza wielkość spadku w promilach na przyległym odcinku)

S20 - przed wyprawieniem pociągu do następnej stacji należy dokonać szczegółowej próby hamulców (liczba oznacza wielkość spadku w promilach na przyległym odcinku)

Między rubrykami 3 i 4: linia gruba - linia jednotorowa, dwie linie półgrube - linia dwu- i więcej torowa

Sluzbowy rozklad jazdy

WYKAZ OSTRZEŻEŃ STAŁYCH

Przykład wykazu ostrzeżeń stałych na odcinku Chabówka-Zakopane (118 Kb)

kolumna 1- posterunki ruchu, szlaki lub odstępy; 2 - kilometraż; 3 - oznaczenie miejsc lub obiektów wymagających ograniczenia prędkości; 4 - numer toru, którego ostrzeżenie dotyczy; 5 i 6 - ograniczenie prędkości dla kierunku nieparzystego i parzystego; 7 - uwagi

Wykaz ostrzezen stalych

TAŚMA PRĘDKOŚCIOMIERZA

typu RT 13 używana w lokomotywach ET21 i EU07 (95 Kb)

Tasma predkosciomierza

ROZKAZ SZCZEGÓLNY

dla pociągu nr 73102 od stacji Zielona Góra do stacji Wrocław Gł. (140 Kb)

Rozkaz szczególny "O"

SKRÓTY NAZW POCIĄGÓW WEDŁUG ICH RODZAJU

Oznaczenie rodzajów pociągów w służbowym rozkładzie jazdy (335 Kb)

Skróty nazw pociagów

WYDŁUŻENIE ODLEGŁOŚCI

Wydłużenie odległości kolejowych w stosunku do odległości w linii prostej (PDF, 67 Kb)

Wydluzenie odleglosci w stosunku do linii prostej


PRZYKŁAD PLANU ZESTAWIENIA SKŁADU POCIĄGU

z 'Dodatku 2b do Rozkładu Jazdy Pociągów 2003/2004'

Objaśnienia:

Nagłówek: IKSE - pociąg pasażerski InterCity, krajowy, prowadzony lokomotywą trakcji elektrycznej o Vmax >130 km/h; numer, nazwa, relacja i terminy kursowania.

Symbole graficzne: skład wyposażony w automatyczne drzwi, całoroczne ogrzewanie na żądanie kierownika pociągu, nagłośnienie pociągu, przewóz przesyłek kurierskich.

Działka A: Obsługa trakcyjna i obciążenie lokomotywy. Seria i maksymalne obciążenie lokomotywy (t), stacja początkowa i końcowa pracy drużyny trakcyjnej, macierzysta lokomotywownia lokomotywy i drużyny trakcyjnej.

Działka B: Obsługa drużyn konduktorskich. Stacja początkowa i końcowa ich pracy och ich stacja macierzysta, liczba kierowników pociągu, konduktorów rewizyjnych i konduktorów rozdawców bagażu.

Działka C: Rodzaje wagonów, seria:  A - wagon 1 kl, B - wagon 2 kl, d - z przewodem zdalnego sterowania, h - z miejscami do siedzenia po obu stronach centralnego przejścia wzdłuż wagonu, i - do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, m - wagon o długości 24,5 m, n - ogrzewanie nawiewne, WR - wagon restauracyjny lub barowy bez przedziałów 2 kl, parametry techniczno - eksploatacyjne, numer porządkowy w wagonach objętych rezerwacją miejsc, (R)  - wagon z miejscami rezerwowanymi, (N) - wagon dla niepalących, relacja wagonów w składzie danego pociągu, stacja macierzysta, liczba wagonów w obiegu, maksymalna prędkość, rodzaj ogrzewania (d - na prąd stały).

Przyklad obiegu skladu pociagu

.

Tablica Tablica

Tablice kierunkowe wewnątrzwagonowe w pociągach IC 5406/1 i 4500/1 Stanisław Wysocki

we wspólnym niegdyś obiegu z IC 1500/1 i 5100/1 Neptun


Poprzednia strona kolejowa Następna strona kolejowa