Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych

Tabele z wyróżnikami powiatów

Alfabetyczny wykaz powiatów i wyróżników

Tablice

Nowe tablice są już powszechnie widoczne na polskich drogach. Niełatwo jednak skojarzyć ponad 400 wyróżników literowych z miejscowością, z której pojazd pochodzi. E jak Łódź, C jak Bydgoszcz, T jak Kielce, nie mówiąc już o powiatach. Ta strona ma pomóc w rozszyfrowaniu owych liter.

WYSZUKIWARKA - w lewym okienku wybierz kombinację liter, w prawym pojawi się nazwa siedziby powiatu. Porządek alfabetyczny według wyróżników.

MAPA - kliknij na wybrane województwo, aby przejść do tabeli oznaczeń pojazdów według powiatów.

Copyright © 2001-2004 Henryk Gwardak

Mapa Polski